Förberedande kurser för de som vill söka musikskolor

Förberedande kurser för dem som vill söka musikskolor
(Adolf Fredrik och Lilla Akademin)

Vi erbjuder högkvalitativ musikundervisning till elever. Kurserna ger en god förberdelse för de som på sikt vill söka olika musikskolor.

Kursens mål är att lära sig noter, bekanta sig med grundläggande sångteknik, spela och sjunga enklare låtar av olika musikstilar.

Kursinnehåll: På nybörjarnivå arbetar vi med enkla melodier. Vi lär oss grundteknik, acapella och noter.

Vem kan delta? Barn i åldrar från 5 år
Lektionslängd: Från 30 till 60 min.

Gruppstorlek: Individuellt med även grupper på 3 – 8 barn i sällskap med förälder.

Kontakta oss nu