Individuella pianolektioner

Åldersanpassad undervisning är en avgörande drivkraft för undervisningens utformning. Barn lär sig sitt modersmål genom att kommunicera med sina föräldrar och kamrater. “Örats” utveckling tar ett kvalitativt språng framåt mellan åldrarna fyra till sex år. Detta är ett viktigt stadium inte bara för språkinlärning, utan även för musikundervisning.

Pianolektionerna är baserade på Suzukimetoden. Det är viktigt att barnet lär sig i sin egen takt, och ständigt blir uppmuntrat av pedagogen, på samma sätt som ett litet barn blir uppmuntrat att lära sig tala av sina föräldrar. Suzuki lägger stor vikt vid att undervisningen hela tiden tar som utgångspunkt vad eleven lärt sig. Musiken används för att utveckla barnets koncentrationsförmåga, minne och motorik.

Vem kan delta: Barn i åldrar från 3 år

Lektionslängd: Från 30 till 60 min.