Individuella sånglektioner2018-07-29T20:59:49+00:00

Individuella sånglektioner

Barnen lär sig de musikaliska grundelementen rytm, melodi och harmoni genom att lyssna och sjunga. Det primära målet är att ge barnen känsla för tonhöjd, såväl som färdigheter att identifiera olika ljud och klangfärger. Kursen utvecklar dessutom deras grundläggande förmåga att ha kul med musik, på ett fritt och lättsamt sätt. I undervisningen är huvudverktyget tangentinstrument, men lektionerna innehåller även sång, rörelse, lekfull musikteori m.m.

Vem kan delta? Barn i åldrar från 5 år

Lektionslängd: Från 30 till 60 min.