Suzuki Metoden

”Musicality is not an inborn talent, but an ability which, as any other abilities, can be developed. Every child, if properly taught, can be capable of a high level of musical achievement. It is not more difficult than to speak a native language.”

Shinichi Suzuki
Suzuki Metoden bygger på principen att alla barn har en infödd talang och att denna förmåga kan utvecklas och förbättras genom en vårdande miljö. Shinichi Suzuki har gjort ett genombrott: Precis som varje barn kan lära sig att tala sitt eget språk, så kan han / hon lära sig att spela ett musikinstrument (eller något annat).
Suzuki-metoden kallas också ”modersmålsmetoden” och hela systemet för tidig barndomsutbildning baserad på Suzuki-metoden – ”Talent Education”.
När ett barn lär sig att tala, för att spela musik, är följande punkter av största vikt:
1. Tidig början
2. Föräldrars engagemang, deras kärlek
3. Aktivt lyssnande
4. Lär musik genom örat
5. Social miljö
6. Kärnrepertoar, som används av Suzuki-studenter över hela världen
7. Steg-för-steg-tillvägagångssätt
8. Ordförråd
9. Repetition
10. Minne

Enligt Suzuki är detta tillvägagångssätt också användbart för undervisning i matematik, konster och poesi. Det är egentligen unikt.

1. Tidig början
En tidig start med att lära sig musik är mycket viktigt, eftersom de första åren är avgörande för att utveckla mentala processer och muskelkoordinering. Åldern två-tre-fyra är hög tid för att få ett modersmål. Ett barns öra är anpassat för upptagande, adoption och det är därför den bästa tiden att lära sig musik.
I många länder börjar Suzuki-skolan i åldern 3-4 år. Men för att skapa en miljö där ett barn kan lyssna på musik, som han kan lyssna på sitt modersmål, är det viktigt från födelsedagen. Genom detta gör du en bas för framtida utveckling av en musikalisk talang.

2. Föräldrars engagemang, deras kärlek
Enligt Suzuki är föräldrars deltagande i processen med att utbilda musikaliska färdigheter väldigt viktigt, vilket är att lära sig språkkunskaper. En harmonisk växelverkan mellan en lärare, en förälder och ett barn är en huvudsten i Suzuki-metoden. En förälders roll är att delta i lektioner med barnet, göra anteckningar och tjäna som ”hemlärare” under veckan. Vissa föräldrar börjar även spela ett musikinstrument för att vidare överföra sin erfarenhet till sitt barn. Shinichi Suzuki sa att för att ett barn ska ha rätt lager och armställning skulle hans / hennes föräldrar ha fått lära sig att göra det först. Föräldrar besöker konserter, sommarskolor och deltar i andra aktiviteter med sitt barn.
Barn lär sig med entusiasm, deras framgång behöver stöd och prestanda måste uppmuntras. Föräldrar bör lova sitt barn för varje liten prestation som han / hon gör (som det händer när ett barn uttalar sina första ord), och vara tålmodig medan du ständigt korrigerar och mastrar barnets färdigheter. Lärandeprocessen måste fyllas med kärlek. Ett barn kan inte på något sätt tvingas spela musikinstrument. Det är aldrig tillåtet att trycka ett barn för att studera musik.

3. Aktivt lyssnande
Barn lär sig att prata genom att lyssna noggrant på sina föräldrars tal. Suzuki föreslog att överföra denna idé till musikutbildning: att omge ett barn med bra bakgrundsmusik från födelsedagen. Ju oftare lyssnar de på musik, desto lättare kan de lära sig att spela ett musikinstrument. Konstant lyssnande på Suzuki-repertoarinspelningarna är ett obligatoriskt tillvägagångssätt när man arbetar över ett musikstycke.

4. Lär musik genom örat
Barn lär sig att läsa bara några år efter att de lärde sig prata. Enligt Suzuki-metoden börjar barn alltid lära sig hur man spelar musik innan de lär sig att läsa den. Huvuduppgiften på startnivån är att skapa händer, för att få rätt ton och ett vackert ljud.

5. Social miljö
Barn lär alltid sitt språk inom sin familj eller med sina vänner. Positiv atmosfär bör skapas vid musiklektioner och samtidigt som man övar musik i hemmet. Föräldrar måste göra gynnsamma villkor för utbildning. Alla familjer borde vara glada för deras barns framgång. En bra motivation för unga barn är en prestation hos sina seniorer, när de kan lyssna på mer tekniskt avancerade och komplicerade spel av sina äldsta vänner, tenderar de att nå den högre nivån så snart som möjligt. På Suzuki skolor finns både individuella och gruppklasser.

6. Kärnrepertoar, som används av Suzuki-studenter över hela världen
Det finns en kärnrepertoar för varje instrument i Suzuki-skolorna. Barn över hela världen lär sig samma bitar. På grund av en gemensam miljö kan barn från olika delar av världen enkelt utföra sig på en konsert utan repetition. Suzuki-skolorna i olika länder håller forum, organiserar konserter och sommarläger, där 10, 50, 100, 1000 av unga barn från olika länder, med olika nationaliteter, spelar en bit tillsammans. Således händer en social interaktion med andra barn. Barn från hela världen kan kommunicera med varandra med hjälp av musikens språk.
7. Steg-för-steg-tillvägagångssätt
Efter att en musikalisk text har lärt sig börjar den arbetstiden över ett bra ljud, frasering och musikalisk känslighet. När ett barn perfekt kan utföra ett stycke kan han eller hon ges med en annan, men träningen av båda bör fortsättas. Samma sak händer med varje ny bit. Shinichi Suzuki sa: ”Efter att ha lärt ett stycke, tåg och behärska det dagligen under ca. tre månader … tills du uppnår nästa avancerade nivå. Det handlar om hjärta och själ, inte tekniker. ”

8. Ordförråd
När det gäller att utveckla talförmågan, har ett barn, som har lärt sig ett ord och dess användning, förnekat det när hans ordförråd ökar. Han / hon fortsätter att använda de ord som han / hon lärde sig i barndomen. Samma händer under musikalisk utveckling: barn upprepar alltigenom redan kända bitar, ständigt använder sina nya färdigheter och metoder. Varje musikstycke är som en tegelsten som grundar sig på musikutbildning. De bitar som lärs av barn i början av utbildningen används alltid som en teknisk grund för mer komplicerade bitar.
Daglig träning är ett måste.

9. Repetition
Upprepning är en mycket viktig princip, eftersom alla barns färdigheter utvecklas i praktiken. Suzuki noterade att en färdighet förvärvades endast genom konstant upprepning. Om ett barn lärde sig att F låter felaktigt, efter att ha lyssnat på det fem tusen gånger, ska han / hon lära sig rätt F-ljud genom att lyssna på det sex eller sju tusen gånger. Som regel tar det sex till sju månader att omskola ett barn.
10. Minne
Undervisning i musikalfärdighet börjar när ett barn har lärt sig att spela ett musikinstrument ordentligt. I lektionerna borde barnen spela utan poäng. Detta bidrar till att utveckla barnets minne och påskyndar utbildningen. Det finns ingen Suzuki konsert där barn läser musik, de spelar bara genom minnet. Suzuki citerade Daisetsu Suzuki: ”En man kan dra en slutsats och förstår bara nya idéer från den kunskap som uppkommit i hans minne. Om det finns en minnesbas, finns det erfarenhet, och om det finns erfarenhet är en man intellektuell. ”

Suzuki Metod Syftet
Även om många elever i Suzuki har byggt upp en framgångsrik karriär i musik och systemet med tidig barndomsutveckling med Suzuki-metoden har kallats ”Talent Education”, har professorn aldrig gjort det till en punkt att höja genier. ”Talent Education” är felaktigt förstått av många som ”för den begåvade”. Det är långt ifrån det. Shinichi Suzuki noterade: ”Mitt mål är att göra ett barn inte en musiker, men en snäll, ädel man. Om mina studenter älskar god musik ser de till skönhet och harmoni i alla aspekter av livet. ”Han hävdade:” Jag vill göra bra medborgare. Om ett barn hör bra musik från födelsedatum och lär sig spela det själv utvecklar han känslighet, disciplin och uthållighet. Han får ett vackert hjärta. Om all nation tillsammans tar på barns utbildning, kan krig undvikas. ”
Det är inte förvånande att många stora människor i varierande grad kan spela ett musikinstrument. Einstein var 16 år då den revolutionära idén i fysiken kom till honom, och han sa senare: ”Den ideen kom instinktivt till mig, och dess drivkraft var musik. Mitt nya genombrott blev ett resultat av musikuppfattning. ”

Mer information om Shinichi Suzuki finns i följande källor :
1. Nurtured by love: The classic approach to talent education /Sh. Suzuki/ Translated from English by S. E. Borich. – Minsk. ООО «Popurri». 2005. – 192 pp.
2. http://suzukimethod.or.jp/ – Japan: Talent Education Research Institute (TERI).
3. http://www.internationalsuzuki.org – International Suzuki Association.
4. http://suzukiassociation.org – Suzuki Association of the Americas (SAA).
5. http://www.europeansuzuki.org – European Suzuki Association (ESA).