Suzuki Lärare

Paulina Larsson
Lärare i piano
Utbildning:
Musikhögskola, Moldavien: piano, musikteori, kördirigering och solfedjo.

Kvalificering: Mer än 20 års erfarenhet som musiklärare, kördirigent och lärare i solfedjo och piano.

Varför bestämde jag mig för att bli Suzuki-lärare?

Undervisa piano enligt Suzukimetoden ger mig möjlighet att använda all mina erfarenhet inom musik, liksom utöva alla mina idéer och uttrycka min kreativitet. Att vara en Suzuki-lärare är ett extremt givande yrke.
Fördelarna med att bli Suzuki-lärare inkluderar:
– En internationellt erkänd kvalifikation
– En professionell struktur för att bli lärare
– Ett stort supportnätverk för lärare, både i Sverige och internationellt
– Möjligheten att utveckla och utforska undervisningstekniker genom en etablerad repertoar
– Regelbunden yrkesutveckling för att hålla dig uppdaterad om bästa praxis inom musik och undervisning.
– Regelbunden tillgång till de bästa internationella lärarna och artisterna genom konferens, masterclass och workshops.
– Många aktiviteter med mina studenter, inklusive konserter, ensembler, mastercourses och semesterskolor.

Barnet lär sig både att spela och lyssna på vacker musik. Genom daglig träning utvecklas barnets förmågor, t.ex gehör, koncentration och minne.

Eftersom föräldrarna är närvarande på barnets lektioner fungerar träningsprocessen med Suzuki-metoden fullt ut!