Varför Suzuki skolan?

1. Lärare på internationell nivå
Endast lärarna i Suzuki-skolan har genomgått särskild träning i utbildningen av barnen, från 3 års ålder, på internationell nivå (forskarutbildning).
Den hela pedagogiska sammansättningen av Suzuki-skolan godkändes av Suzuki-europeiska föreningen för arbete i Sverige med Suzuki-metoden.

2. Barnet vill själv
Barnet, utbildat efter Suzukis metod, älskar att spela på sitt musikinstrument. De gör det från en tidig ålder, inte för att det är något de måste göra, utan för att det är intressant för dem. De trivs med lektionerna.

3. Upptäckelse av förmågor i varje barn
Suzuki-skolan tar alla barn från 3 år och  utvecklar deras förmågor, för att varje barn är begåvat från födseln.

4. Tillgänglighet för grupplektioner
På en vecka går varje barn i två klasser: en individuell och i en grupp.
Grupplektioner är en viktig del av Suzuki-träningen. Unga barn tittar på äldre barns spel, imiterar dem. Äldre barn hjälper de yngre och visar också sina förmågor med tillförsikt.
Nästan alla barn som börjar träna, efter en grupplektion, säger: ”Jag vill också vara lika bra som han/hon.”

5. Triangeln: lärare – förälder – barn
I Suzukis skola Föräldrarnas närvaro på lektionerna är obligatorisk. Det här är inte bara en lektion för barnet, det är en lektion för förälder. Föräldern lär sig med barnet och därmed hemma kan han/hon också hjälpa barnet själv. Vid frågor kan föräldrar kontakta sin lärare och få instruktioner.
 
6. Deltagande i evenemang som hölls av Suzuki-föreningen
Alla elever på Suzuki-skolan, som är medlemmar i föreningen, deltar i olika evenemang som hålls av Suzuki-föreningen (konserter, tävlingar, läger, även med barn från andra länder).

Studerar på Suzukis skola, du befinner dig i en speciell värld full av omsorg och kärlek för barn.
Suzuki-skolans dörrar är alltid öppna för alla barn.